16. Decembra 2017.

Primarijati 2018

U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Sl. novine FBiH br. 46/10 i 75/13 ) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku […]
16. Decembra 2017.

Obrasci

Dokumentacija-potrebna-za-upis 11-2018 Dokumentacija potrebna za upis penzionisani ljekar Dokumentacija-potrebna-za-upis-strani-državljani 11-18 Dokumentacija potrebna za relicenciranje zahtjev-za-upis-u-Registar-i-izdavanje-licence 11-18 Dokumentacija potrebna za upis penzionisani ljekar Zahtjev za obnavljanje licence […]
15. Decembra 2017.

Zakoni

Zakon o zdravstvenoj zastiti FBiH br 46_10 (1) Zakon o liječništvu FBiH Zakon o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata
15. Decembra 2017.

Pravilnici

Pravilnik Registar LjkFBiH Pravilnik licenca PRAVILNIK-LICENCA-21.04.18. Pravilnik Stručno usavršavanje LjkFBiH Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama Pravilnik o odobravanju specijalizacija subspecijalizacija na licni zahtjev Pravilnik o dodjeli […]