6. Decembra 2017.

Nadzorni odbor

Mandat (2016-2020) Predsjednik Nadzornog odbora: Prim.dr Aida Arnaut (JU Kantonalna bolnica Zenica) Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: dr. Azur Jakić (JU Kantonalna bolnica Zenica) član: dr. Mirela Begovac (JU Dom […]
6. Decembra 2017.

Izvršni odbor

Mandat 2016-2020 Predsjednik Izvršnog odbora: Prim.dr Elvira Ljevaković (JU Dom zdravlja Zenica) Zamjenik predsjednika: Prim.dr Adnan Bureković (JU Kantonalna bolnica Zenica) član: dr. Velibor Blažević (JU Kantonalna […]
6. Decembra 2017.

Predsjednik

Predsjednik Komore Prim.dr Tarik Kapidžić- spec. ortopedije (JU Kantonalna bolnica Zenica)   Zamjenik Predsjednika Komore Doc.dr.sci.med.prim Enes Hodžić
6. Decembra 2017.

Stručni sastanak u organizaciji Ljekarske komore Ze-do kantona

Obavještavamo Vas da će se 13.12.2017. godine (SRIJEDA) u sali Grada Zenice, na adresi Trg BiH 6 sa početkom 18,00h  održati stručni sastanak u organizaciji Ljekarske […]