7. Decembra 2017.

Nova akreditacija komore

Ukoliko još uvijek niste dobili novu elektronsku akreditaciju Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona, učinite to u dva koraka: pošaljite svoju sliku na e-mail adresu: ljkozedo@bih.net.ba preuzmite Vašu […]
7. Decembra 2017.

Povoljniji uslovi kreditiranja za članove

Kao nastavak uspješne saradnje Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona i Unicredit Bank dd, za svoje članstvo smo obezbjedili povoljnije uslove kreditiranja u Unicredit Bank dd.   Za […]
15. Decembra 2017.

Propisi

Statut prečišćeni tekst 2016 Kodeks medicinske etike i deontologije Pravilnik o odgovornosti članova Komore Pravilnik o finansijskom poslovanju
15. Decembra 2017.

Poslovnici

Poslovnik o radu Skupštine