7. Decembra 2017.

Nova akreditacija komore

Ukoliko još uvijek niste dobili novu elektronsku akreditaciju Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona, učinite to u dva koraka: pošaljite svoju sliku na e-mail adresu: ljkozedo@bih.net.ba preuzmite Vašu […]
15. Decembra 2017.

Propisi

  Kodeks-medicinske-etike-i-deontologije Pravilnik o odgovornosti članova Komore Pravilnik o finansijskom poslovanju STATUT prečišćeni teks 06.04.2019. godine  
15. Decembra 2017.

Poslovnici

Poslovnik o radu Skupštine Ljekarske komore ZDK prečišćeni tekst 06.04.2019. POSLOVNIK-TUZITELJ POSLOVNIK-SUD POSLOVNIK-NO
15. Decembra 2017.

Pravilnici

Pravilnik Registar LjkFBiH Pravilnik licenca PRAVILNIK-LICENCA-21.04.18. Pravilnik Stručno usavršavanje LjkFBiH Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama Pravilnik o odobravanju specijalizacija subspecijalizacija na licni zahtjev Pravilnik o dodjeli […]