15. Decembra 2017.

Zakoni

Zakon o zdravstvenoj zastiti FBiH br 46_10 (1) Zakon o liječništvu FBiH Zakon o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata
16. Decembra 2017.

Obrasci

Dokumentacija-potrebna-za-upis 11-2018 Dokumentacija potrebna za upis penzionisani ljekar Dokumentacija-potrebna-za-upis-strani-državljani 11-18 Dokumentacija potrebna za relicenciranje zahtjev-za-upis-u-Registar-i-izdavanje-licence 11-18 Dokumentacija potrebna za upis penzionisani ljekar Zahtjev za obnavljanje licence […]
16. Decembra 2017.

Primarijati 2018

U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Sl. novine FBiH br. 46/10 i 75/13 ) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku […]
20. Decembra 2017.

About us

About us Medicinski Glasnik (MG) is the official publication (two times per year) of the Medical Association of Zenica-Doboj Canton. Manuscripts that present of original basic […]