8. Januara 2019.

PRIMARIJATI 2019. godine

Poštovani, U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH br. 46/10 i 75/13) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za […]
8. Januara 2019.

26.Svjetski kongres Kontroverze u opstetriciji, ginekologiji i infertilitetu (COGI)

U periodu 23.-25.11.2018. godine u Londonu,Velika Britanija, odrzan je 26.Svjetski kongres Kontroverze u opstetriciji, ginekologiji i infertilitetu (COGI) na kojem je aktivno učestvovala po četvrti put […]
6. Decembra 2018.

Akcija oročene štednje u KM i EUR!

Za više informacija posjetite http://www.intesasanpaolobanka.ba/txt.php?ID=187
21. Novembra 2018.

Kongres turskog udruženja za reprodukciju

U periodu 07.-11.11.2018 godine u Beleku,Turska, održan je Kongres turskog udruženja za reprodukciju na kojem je kao pozvani predavač učestvovala Dr.sci.med. Emina Ejubović, član Ljekarske komore […]