Članstvo

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZE – DO KANTONA 
Bulevar Kralja Tvrtka I, Zenica
Tel:  032 460 830 | 460 831
Fax: 032 460 832
 
KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Crkvice 67;  Zenica
centrala: 00 387 32 405-133 
 
OPĆA BOLNICA TEŠANJ
O.Pobrića br.17, Tešanj; 032 650 622, bolnicatesanj@bih.net.ba
 
KANTONALNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Fra Ivana Jukića br. 2; 
032 443-540; 443-530
 
Kantonalni zavod za medicinu rada i sporstku medicinu ZDK
Bul.kralja Tvrtka I br.4/2; 032 449-460
e-mail:   kzmr@bih.net.ba
 
J.U. DOM ZDRAVLJA ZENICA 
Fra Ivana Jukića 2
T. +387 32 403 418
F. +387 32 242 113
 
J.U. Zavod za bolesti ovisnosti ZDK 
Aska Borića 28.Zenica
+387 32 244 544
+387 32 201 322
+387 32 201 320, 032 201 321
 
J.U. DOM ZDRAVLJA TEŠANJ 
O. Pobrića bb; 032 650 677
 
J.U.DOM ZDRAVLJA  SA POLIKLINIKOM VISOKO
Branilaca Bosne br.22; 032 735 170
 
J.U. DOM ZDRAVLJA ZAVIDOVIĆI
Gazihusrefbegova br.25; 
032 878 877
 
J.U. DOM ZDRAVLJA KAKANJ
Zeničkog partizanskog odreda br.50, 032 553-111 
 
J.U. DOM ZDRAVLJA MAGLAJ
Ilijasa Smailagića bb
032 603-118
 
J.U. DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM ŽEPČE
Ulica I 37, Žepče , 32; 032 880 675
 
J.U. DOM ZDRAVLJA BREZA
032 783 289; 789 190,  ŠEHIDSKA 12;
 
J.U. DOM ZDRAVLJA VAREŠ
Armije BiH12; 032 843-005
 
J.U. DOM ZDRAVLJA OLOVO
Željeznička 35; 032 829-080; 828-081
 
J.U. DOM ZDRAVLJA USORA
Srednja Omanjska bb, 032 893 426
 
POLIKLINIKA DOBOJ – JUG
MATUZIĆI – DOBOJ JUG;
032 691 624
 
POLIKLINIKA INTERMED
Zeničkog partizanskog odreda 50
+387 32 55 46 84
+387 32 55 46 84
+387 61 79 16 08
 
Privatna specijalistička ordinacija "Dr Karabeg"   
Bulevar kralja Tvrtka 5, Zenica, 
Kontakt telefon: +387 32 442 950   
 
POLIKLINIKA MEDICUS  Tešanj
Telefon: +387 32 666 770
Fax: +387 32 663 147
 
POLIKLINIKA MEDICOM
Štrosmajerova 4, ZENICA, 
032 462-247; 462-246
 
Pedijatrijska Poliklinika PRIMA
Ul. Sarajevska 79
72000 Zenica, BiH
Tel.: +387 32 441 460
Fax: +387 32 441 461
 
Poliklinika Sunce Zenica
Štrosmajerova 11
Zenica, Bosna i Hercegovina
+ 387 32 44 25 60
+ 387 32 44 25 61
 
POLIKLINIKA ZDRAVLJE Boulad dr Yousef
Metalurg City Centar III sprat, Školska br.10, Zenica, 
+ 387 32 407 722 + 387 61 166 515
 
Specijalistička internistička ordinacija "Dr Aida
Privatna ordinacija za opštu i pedijatrijsku medicinu "Dr Aida
Maršala Tita bb, 72220, Zavidovići
ZAVIDOVIĆI; 032 877-777
 
Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Ćebić“
Gazihusrefbegova 2, Zavidovići,   
032 878-701
 
Specijalistička ordinacija Dr. Meškić
Kulina bana bb, Žepče
 061 754 570
 
Privatna pedijatrijska ordinacija  Dr Samija Omerović
Jedanaesta bb
Maglaj
 
Privatna ginekološka ordinacija
Dr. Ferid Kakanjašević
Gazi Husref begova bb, Zavidovići
 
Stomatološka ordinacija – Jaran Amra
Bistua Nova bb, Perin Han, Zenica
 
Stomatološka ordinacija Dr. Neira Dizdarević
Vojvodića put 2, Zenica
061 422 945
 
Stomatološka ordinacija CONFIDENT
Dr Ismar Zahirović, Sarajevska 31., Zenica
 
Stomatološka ordinacija Terzić dr Nedžad
Ul.Armije BiH 16, tel.032 462 333
Samostalna stomatološka ordinacija "ZUB", 
Vl.dr.Alma Šerić, Zenica
Bistua Nova 5/A, Zenica
 
Stomatološka ordinacja „KRUNA“
vL. Brkić dr Albin
 
Stomatološka ordinacija – Mulahasanović dr Nadira
11. ulica b.b., Maglaj
 
Stomatološka ordinacija – Pličanić dr Zekija
MARŠALA TITA BB, JELAH
 
Stomatološka ordinacija – Ajanović dr Razija
Braće Pobrić bb, Tešanj
tel. 032 650 033
 
Stomatološka ordinacija – Sokić dr Elma
Branilaca 27, Visoko
 
Stomatološka ordinacija „M Dental“
vl. Silajdžić dr Minela, 061 547 108
Branilaca grada bb, Breza
 
Stomatološka ordinacija 
vl. Čeliković dr Ibrahim
A.Izetbegovića L-O-6, Kakanj
032 555 555
 
Stomatološka ordinacija „dr Džana Kasumagić“
vl. Dr. Dženana Kasumagić
Braće Pobrića bb, Tešanj , 032 650 405
 
Stomatološka ordinacija „dr Zijad Bajramović“
Mehmed paše Sokolovića br.20, Zavidovići 
 
Privatna stomatološka ordinacija 
vl. Pličanić dr Zekija
M.Tita bb, Jelah
 
Privatna stomatološka ordinacija Čelebić dr Amra
Čabarabdića br.8 Visoko
 
Privatna stomatološka ordinacija „Dr Beganović“
vl. Dr.Amila Beganović
Begagića put kod 6b, Zenica
061 791 744
 
Privatna stomatološka ordinacija
vl. dr Muhamed Mujić
M.Spahe bb, Zavidovići
 
Zubna ordinacija „Krdžalić“
vl. Besim Krdžalić
Jelah bb, 032 663 040
Privatna stomatološka ordinacija
vl.dr Sead Masnik
Crkvice 20c, Zenica
 
Privatna stomatološka ordinacija „Royal Dentist“
vl. Beganović dr Samra
Kulina bana 34, Zenica, 032 201 071
 
Privatna stomatološka ordinacija „ORIDENS“
vl. Čalkić dr Suada
Mehmeda Spahe 2, Zenica
 
Privatna stomatološka ordinacija „Royal stomatologija“
vl. dr Amer Beganović
Aska Borića 37, Zenica 
 
Stomatološka ordinacija „Dr Kaknjo“
Crkvice, lamela C, Zenica
061 793 603
 
Stomatološka ordinacija – Salčinović dr Edin
Titova 31, Breza 061 992 861
 
Stomatološka ordinacija 
vl. dr Nedim Krdžalić 
Braće Pobrića bb S 3/7, Tešanj
 
Stomatološka ordinacija „Dr Velma“
vl. Šabić dr Velma
Zeničkog partizanskog odreda bb, Kakanj
032 553 066, 061 693 782
 
Stomatološka ordinacija 
vl. Hadžiradončić dr Edna
Fra Ivana Jukića bb, Zenica
 
Stomatološka ordinacija dr Hadisa Ćorović
Crkvice L4, Zenica
 
Stomatološka ordinacija dr Majda Mujanović
Ulica prva, Žepče, 061 807 576
 
Stomatološka ordinacija – Kratina Nedžad
KOČEVSKA ČIKMA BB, ZENICA
 
Stomatološka ordinacija – Kubura Zaim
7.Muslimanske brigade, Kakanj
 
Stomatološka ordinacija „Dr Mirha“
Rudarska bb, Kakanj
061 979 551
 
Stomatološka ordinacija dr Sović Dubravka
Novo naselje bb, Žepče