Edukacija

Formular za prijavu seminara, kongresa i simpozijuma

KOMISIJA ZA EDUKACIJU

Komisija za edukaciju Ljekarske komore Zeničko - dobojskog kantona, u okviru Statutom utvrđenih poslova, priprema prijedlog Plana edukacije članova za 2015. godinu, u sklopu kojeg će biti akreditovana predavanja najavljena u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja Ljekarske komore F BiH.

U tom smislu pozivamo sve članove Komore koji žele da prezentiraju i razmjene iskustva iz oblasti kojom se bave sa kolegama/članovima naše Komore, da dostave svoje prijedloge Komisiji za edukaciju.

Obrazac za prijavu dostupan je OVDJE.