OBAVIJEST O STRUČNOM PREDAVANJU

 
OBAVIJEST
 
Obaviještavamo Vas da Ljekarska komora Ze-do kantona organizuje stručno predavanje dana 25.05.2016. godine (SRIJEDA) u hotelu „Zenica“ u 18,00.
 
 
 
Teme predavanja i predavači su:
 
1. Predavanje: Značaj adekvatne simptomatske i intenzivne terapije kod pacijenata sa velikom krvarećom arteriovenskom malformacijom mozga (SPETZLER-MARTIN V), te njegovoj pripremi za definitivno endovaskularno okludiranje malformacije. 
Predavač: Tatar Hana, Služba za anesteziju, intenzivnu njegu i terapiju bola.
 
2. Predavanje: Principi liječenja politraumatizovanih pacijenata
Predavač: Lejla Nukić, Služba za anesteziju, intenzivnu njegu i terapiju bola
 
3. Predavanje: Neimunološke komplikacije i uticaj politransfuzije na organizam
Predavač: Mirza Kovačević, Služba za anesteziju, intenzivnu njegu i terapiju bola
 
4. Predavanje: Specifičnosti dijagnostike i liječenja kraniocerebralnih povreda kod djece
 
Predavač: Mr. sci. med. dr. Hakija Bečulić, Služba za neurohirurgiju
 
         
Predsjednik Ljekarske Komore Ze-do kantona
prim.dr Tarik Kapidžić