OBAVIJEST O STRUČNOM PREDAVANJU

OBAVIJEST
Obaviještavamo Vas da farmaceutska kuća Novartis i Ljekarska komora Ze-do kantona organizuje stručno predavanje dana 31.05.2016. godine (UTORAK) u hotelu „Zenica“ u 19,00.
 
Teme predavanja i predavači su:
 
Predavanje: “Mislite na NET! – Izazovi u dijagnostici i liječenju neuroendokrinih tumora”
 
Predavači:
 
1. doc.dr.sci.med.prim. Alma Mekić-Abazović – Kantonalna bolnica Zenica, Služba za onkologiju i radioterapiju
2. prim.mr.sci.dr. Ibrahim Šišić - Kantonalna bolnica Zenica, Služba za onkologiju i radioterapiju
 
 
Predsjednik Ljekarske Komore Ze-do kantona
prim.dr Tarik Kapidžić