II poziv za prijedloge kandidata za tijela Komore

II poziv za prijedloge kandidata za tijela Komore
 
Poštovani,
pozivamo Predsjednike Stručnih vijeća/članove IO Komore, načelnike službi,  da svoje kandidate za Predsjednika, Izvršni odbor, delegate i  članove komisija Komore dostavite po prethodno dostavljenom pozivu, ukoliko niste već dostavili, a najkasnije do 14.08.2016. godine. 
 
Predsjednik Ljekarske komore Ze-do kantona
prim.dr. Tarik Kapidžić