Bilte broj 22, august/kolovoz 2016.

DOWNLOAD cijelog broja

 

Pregledni članak

 

INTENZIVNI TRETMAN I ODRŽAVANJE MOŽDANO MRTVOG DONORA

Održavanje moždano mrtvog donora
Adisa Šabanović, Senada Čaušević, Nermina Rizvanović
 
Stručni članak
 
POSTUPAK DIJAGNOSTICIRANJA SMRTI MOZGA
Smrt mozga
Nermina Rizvanović, Senada Čaušević, Adisa Šabanović

 

KEYHOLE PRISTUPI ILI PRINCIPI KLJUČAONICE U NEUROHIRURGIJI
Principi ključaonice u neurohirurgiji
Fahrudin Alić, Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić
 
MIKRONEUROHIRURŠKI TRETMAN HEMISFERIČNIH TUMORA SPECIFIČNIH LOKALIZACIJA
Specifični hemisferični tumori
Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Alma Mekić-Abazović, Fahrudin Alić, Senad Dervišević, Lejla Bečulić
 
FAZNO – KONTRASTNA MIKROSKOPIJA, JEDNOSTAVAN NAČIN U OTKRIVANJU HEMATURIJE
Otkrivanje hematurije
Arnaut Emina
 
PROFESIONALNO OŠTEĆENJE SLUHA BUKOM
Oštećenje sluha
Alma Tanković, Fuada Suljić-Beganović, Mirjana Talajić, Sajma Lutvica, Seđad Kahrić
 
Originalni članak
 
INSULINSKA REZISTENCIJA I POVIŠENA RAZINA GLUKOZE KOD PACIJENATA NA TERAPIJI ANTIPSIHOTICIMA NOVE GENERACIJE
Inzulinska rezistencija na terapiji antipsihoticima
Belma Sadibašić, Gordana Lastrić, Adisa Oprašić-Džordić
 
 
 
IZVJEŠTAJ O ČETVEROGODIŠNJEM RADU LJEKARSKE/LIJEČNIČKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA MANDATNI PERIOD APRIL/TRAVANJ 2012 - APRIL/TRAVANJ 2016. GODINE
prim. dr. Harun Drljević
 
IZVJEŠTAJ IZ SAMOSTALNOG STRUKOVNOG SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE ZE-DO KANTONA
Haris Husremović
 
SAVEZ STRUKOVNIH SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE FBIH, DOBIO REPREZENTATIVNOST NA NIVOU FEDERACIJE
 
VIJESTI IZ KOMORE