Prva obavijest

IV Tečaj medicinskog istraživanja i pisanja
 
Center for Medical Education Medical Upgrade u cilju unaprjeđenja medicinske nauke, znanja i prakse organizuje IV Tečaj medicinskog istraživanja i pisanja namijenjen doktorima medicine, svih specijalizacija i subspecijalizacija, kao i specijalizantima te doktorima stomatologije, magistrima farmacije i doktorima veterinarske medicine, studentima medicine, stomatologije i farmacije, kao i Visokih zdravstvenih škola.
IV Tečaj medicinskog istraživanja i pisanja planira se održati 13. i 14. maja/svibnja 2017. godine u Garden City Hotel & Resort u Konjicu, Bosna i Hercegovina.
Voditeljica tečaja je Prof.dr. Livia Puljak, profesorica sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvatska, i sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti. Predavači u okviru III Tečaja medicinskog pisanja su eminentni stručnjaci i eksperti: Prof.dr. Matko Marušić iz Hrvatske, te akademik prof.dr. Enver Zerem, prof. dr. Jugoslav Stahov i prof.dr. Samir Delibegović iz Bosne i Hercegovine.
Ovom prilikom pozivam Vas da uzmete učešće na IV Tečaju medicinskog istraživanja i pisanja i ostvarite nova znanja, iskustva te uspostavite nove kontakte.
Sve informacije možete dobiti komunikacijom na e-mail: cmemedicalupgrade@gmail.com
ili Facebook: CME Medical upgrade ili
 
Cijena kotizacije: 100 KM za učesnike iz BiH / 50 eura za učesnike iz inostranstva
 
Prospekt možete preuzeti ovdje.
 
Smještaj:
Garden City Hotel & Resort,
Trbića Polje b.b., 88 400 Konjic, Bosna i Hercegovina
ili na broj telefona: +387 (0) 36 71 28 00
Rezervaciju smještaja izvršiti sa naznakom“učesnik Tečaja”.
 
CME Medical Upgrade
 
Predsjednik
Prof.med.sc. Samir Delibegovic
+387 61 149 131
 
Koordinatorica organizacije: Amra Odobašić, dipl.žurn., savjetnik za komunikaciju i PR, + 387 61 148 411, aodobasic@gmail.com
Tehnički sekretar CME: Anida Hrustić, + 387 61 938 638