PRESS KONFERENCIJA

Dana 01.11. 2016. godine u Edukacionom centru (KBZ) održana je zajednička PRESS konferencija Ljekarske komore Ze-do kantona i Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije ZDK. 
 
Tema PRESS konferencije:
1. Neprimjereno objavljivanje podataka o platama ljekara, bez traženja dodatnog obrazloženja istih
2. Razgovor i upozorenje pred predstojeći Kolektivni ugovor
 
Na PRESS konferenciji govorili su: 
- prim.mr.sci.med. dr. Haris Husremović (Predsjednik SSSDMiSZDK)
- dr. Meho Kovačević (SSSDMiSZDK Podružnica Kantonalna bolnica Zenica)
- prim.dr. Harun Drljević ( Ljekarska/liječnička komora FBiH)
- prim.dr. Tarik Kapidžić (Ljekarska komora Ze-do kantona) 
 
Audio zapisi sa konferencije: