LJEKARSKA KOMORA ZE-DO KANTONA ORGANIZUJE STRUČNI SASTANAK

SVIM ČLANOVIMA KOMORE
 
Služba za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kantonalne bolnice Zenica u saradnji sa Ljekarskom komorom Ze-do kantona dana 01.12.2016.godine (ČETVRTAK) u 18,00 sati u hotelu "Zenica" organizuje stručni sastanak na teme:
 
1. Rekonstrukcija dojki
dr. Ibrahim Sobo, spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije
2. Replantacija prstiju šake
dr. Amir Haračić , spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije
3. Estetska hirurgija
dr. Almir Alić, spec. plastične i rekonstr uktivne hirurgije
 
Moderator:
Mr. med.sc.dr. Nedžad Dizdarević, spec. opće hirurgije i spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije
 
Planirani program:
18,00 h - predavanja
19,30 h - večera
20,30 h - zabava uz pop bend iz Zenice do 23,00 h
 
Služba za plastičnu i rekonstrukivnu hirurgiju poziva doktore medicine iz SBK, sa naglaskom na kolege iz hirurških oblasti.
 
Svi članovi Ljekarske komore Ze-do kantona koji su dobili novu akreditaciju, istu su dužni ponijeti na predavanje.
 
predsjednik Ljekarske komore Ze-do kantona
prim.dr. Tarik Kapidžić