ODRŽAN STRUČNI SASTANAK

Obaviještavamo Vas da je 01.12.2016. godine održano stručni sastanak  u organizaciji Ljekarske komore Ze-do kantona i Službe za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kantonalne bolnice Zenica sa temama: 
 
1. Rekonstrukcija dojki
dr. Ibrahim Sobo, spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije
2. Replantacija prstiju šake
dr. Amir Haračić , spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije
3. Estetska hirurgija
dr. Almir Alić, spec. plastične i rekonstr uktivne hirurgije
 
Moderator stručnog sastanka:  Mr. med.sc.dr. Nedžad Dizdarević, spec. opće hirurgije i spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije. 
 
Zahvaljujemo se svim prisutnima na dolasku.