OBAVIJEST

Poštovane kolegice i kolege,
 
Uz čestitke i najljepše želje za predstojeće novogodišnje praznike, želim da Vas obavijestim da smo u proteklom periodu, nakon održanog štrajka upozorenja i brojnih istupa u medijima, uspjeli da napravimo bitan pomak u našim aktivnostima. U prilogu je tekst objavljen nakon sjednice federalne vlade 23.12.2016., dobijen od novinara „Dnevnog avaza“:
 
„SAGLASNOST NA PROTOKOL O VOĐENJU PREGOVORA ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA U OBLASTI ZDRAVSTVA
 
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH i ovlastila federalnog ministra zdravstva Vjekoslava Mandića da ga potpiše u ime Vlade FBiH.
 
Otpočinjanje pregovora u vezi zaključivanja granskog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije inicirao je Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije kojem je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, 12. jula 2016. utvrdilo reprezentativnost.
 
Ovaj sindikat je tražio i učešće u pregovorima koji su vođeni s Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH s jedne, i Pregovaračkim timom Vlade FBiH i vlada kantona, s druge strane u vezi usaglašavanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH iz 2007. godine sa novim Zakonom o radu.
 
Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH odbio je učešće u navedenim pregovorima Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i doktora stomatologije, jer ovaj sindikat nije pregovarao niti zaključio granski kolektivni ugovor za oblast zdravstva u 2007. godini, a pregovori o usaglašavanju su vođeni između strana koje su i zaključile ovaj ugovor. Stoga je preostala jedino mogućnost da Pregovarački tim Vlade FBiH i vlada kantona pregovara i zaključi Kolektivni ugovor sa Savezom strukovnih sindikata doktora i medicine i stomatologije.
 
S tim u vezi, 29.7.2016. godine Savezu strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije, kao i pregovaračkim timovima Vlade FBiH i vlada kantona, dostavljen je Prijedlog protokola o vođenju pregovora.
 
Nakon potpisivanja Protokola od obje strane, ispunit će se uvjeti za pokretanje postupka pregovaranja o Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH.
 
Pet vlada kantona ranije je dalo saglasnost za učešće u pregovorima.
 
Vlada FBiH naglašava da nije pregovarač u ovom procesu.“
 
Nakon ovoga, samo čekamo poziv za početak pregovora od strane federalnog ministra zdravstva. S naše strane, pregovarački tim je davno određen, kao i prijedlog našeg kolektivnog ugovora. Nadam se da će do ovoga ubrzo doći, odmah nakon praznika. Kada dođe poziv za pregovore, odnosno kada se odredi datum početka pregovora, možemo reći da prekidamo započete aktivnosti oko štrajka.
 
Srdačan pozdrav,
 
Predsjednik UO SSS DMiS ZDK 
Prim. mr. sc. dr Haris Husremović
Zenica, 27.12.2016.