Bilten broj 23, februar/veljača 2017.

 

DOWNLOAD cijelog broja

 

UVODNA RIJEČ

PDF DOWNLOAD

 

ORIGINALNI ČLANAK

 
LIJEČENJE UPALA AHILOVE TETIVE KOD SPORTISTA METODOM PLAZME OBOGAĆENE TROMBOCITIMA (PRP)
Liječenje upala Ahilove tetive
Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Marinko Domuzin, Božo Krivokuća
 
 
PREGLEDNI ČLANAK
 
RAZGOVOR SA PORODICOM OSOBE PREMINULE DIJAGNOZOM SMRTI MOZGA O DONIRANJU ORGANA
Kadaverična eksplantacija organa
Rizvanović Nermina, Čaušević Senada, Šabanović Adisa
 
KAUDALNI BLOK UZ ANALGOSEDACIJU KAO TEHNIKA INTRAOPERATIVNE ANESTEZIJE I TERAPIJE POSTOPERATIVNOG BOLA KOD DJECE
Pedijatrijska anestezija
Adisa Šabanović, Nermina Rizvanović
 
 
STRUČNI ČLANAK
 
SAVREMENI KONCEPT EVALUACIJE I LIJEČENJA TRIGEMINALNE NEURALGIJE
Neuralgija petog kranijalnog nerva
Fahrudin Alić, Rasim Skomorac, Hakija Bečulić, Aldin Jusić, Anes Mašović
 
SAVREMENI KONCEPT LIJEČENJA HIDROCEFALUSA KOD DJECE
Hidrocefalus kod djece
Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Alma Mekić – Abazović, Fahrudin Alić, Anes Mašović, Gouda Abdelhakim
 
 
PREGLEDNI ČLANAK
 
HRONIČNA LIMFATIČNA LEUKEMIJA
Adnan Bureković, Amna Uzunović
 
PRAVOVREMENA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE LIMFOMA
Terapija limfoma
Amna Uzunović, Adnan Bureković
 
 
PRIKAZ SLUČAJA
 
SAVREMENA HIRURŠKA TEHNIKA OSTEOSINTEZE LOMA PERITROHANTERNE REGIJE BEDRENE KOSTI SA PROKSIMALNIM INTRAMEDULARNIM ČAVLOM
Proksimalni femoralni intramedularni nail
Faruk Hodžić, Tarik Kapidžić, Meho Kovačević,Refik Muharemović, Adisa Šabanović
 
.............
 
Propter jusjurandum „CORPUS HIPOCRATICUM“
Prim. dr. Harun Drljević
 
SAGLASNOST NA PROTOKOL O VOĐENJU PREGOVORA ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA U OBLASTI ZDRAVSTVA
Dr Haris Husremović
 
Vijesti iz Ljekarske komore Ze-do kantona
Tarik Kapidžić, Jasenko Žilo
 
KONGRESI I SEMINARI 2017.