Poziv na učešće na IV Tečaju medicinskog istraživanja i pisanja

Poštovani,
 
Želim Vas pozvati da učestvujete na  IV Tečaju medicinskog istraživanja i pisanja 13. i 14. maja/svibnja 2017. godine u Garden City Hotel & Resort u Konjicu, Bosna i Hercegovina.
Centar za medicinsku edukaciju (Center for Medical Education Medical Upgrade) u cilju unaprjeđenja medicinske nauke, znanja i prakse organizuje IV Tečaj medicinskog istraživanja i pisanja namjenjen doktorima medicine, svih specijalizacija i subspecijalizacija, kao i specijalizantima te doktorima stomatologije, magistrima farmacije i doktorima veterinarske medicine. U okviru tečaja polaznici stiču osnovne informacije o pisanju stručnog i naučnog rada, pristupu naučnom istraživanju, vrstama kliničkih istraživanja i studija, upotrebi različitih software-a i baza, osnovnim statističkim testovima i korisnim informacijama vezanim za publiciranje radova u afirmisanim i indeksiranim časopisima.
Voditeljica tečaja je Prof.dr. Livia Puljak, profesorica sa Medicinskog fakulteta u Splitu, Hrvatska. Predavači su eminentni stručnjaci Prof.dr. Matko Marušić iz Hrvatske, te akademik prof.dr. Enver Zerem, prof.dr.Samir Delibegović i prof. dr. Jugoslav Stahov, eksperti iz Bosne i Hercegovine.
 
Molim Vas da članovima Vaše Komore prezentrirate informaciju o održavanju Tečaja.
U prilogu Vam dostavljam prvu obavijest i registracijski formular.
 
S poštovanjem,
 
 
Amra Odobašić
Savjetnica korporativne komunikacije i koordinatorica organizacije CME Medical Upgrade
+00387 61 148  411
 
 
 
CME Medicinska nadgradnja
Facebook: CME Medical upgrade ili 
 
Prof.med.sc. Samir Delibegovic
+387 61 149 131