OBAVJEŠTENJE - POZIV

OBAVJEŠTENJE - POZIV
 
Ljekarska komora Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa JU "Kantonalna bolnica Zenica", Služba za bolesti uha grla, nosa i maksilofacijalnu hirurgiju, organizuju stručna predavanja:
 
 
21.04.2017. godine (PETAK) sa početkom u 18,00h
Ciljana grupa:
- doktori medicine
- doktori stomatologije
- spec. opće prakse
- spec. PM/OM
 
22.04.2017. godine (SUBOTA) sa početkom u 09,00h
Ciljana grupa:
- spec. otorinolaringologije
- spec. maksilofacijalne hirurgije
 
Predavanje će bitzi održano u "Hotel Zenica".
 
S poštovanjem!
 
Predsjednik Ljekarske komore Ze-do kantona
prim.dr Tarik Kapidžić