OBAVIJEST O ODRŽAVANJU STRUČNOG SASTANKA

LJEKARSKA KOMORA  ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA
SVIM ČLANOVIMA LJEKARSKE KOMORE ZE-DO KANTONA
 
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU STRUČNOG SASTANKA
 
Ljekarska komora Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa farmaceutskom kućom "Roche d.o.o." organizuju stručno predavanje na temu:
Ciljana terapija u tretmanu mCRC-a i metastatskog melanoma
 
Predavači:
1. Doc.dr sc.med. prim. Alma Mekić- Abazović, Kantonalna bolnica Zenica
2. Mr sc. prim. Ibrahim Šišić, Kantonalna bolnica Zenica
 
Ciljna grupa:
•  doktori medicine
•  doktori stomatologije/dentalne medicine
•  spec. interne medicine
•  spec./subspec. onkologije
•  spec. dermatovenerologije
•  spec. patološke anatomije
•  spec. radioloških grana
•  spec. hirurgije
 
Predavanje će se održati 09.05.2017. godine sa početkom u 18,00h u hotelu "Zenica".  
Svi Ljekari koji posjeduju novu elektronsku akreditaciju (sa barcodom), mole se da istu ponesu. 
 
S poštovanjem! 
Predsjednik Ljekarske komore Ze-do kantona
prim.dr Tarik Kapidžić