Redovni godišnji simpozij Cochrane Hrvatska

U Splitu će se 9. i 10. juna 2017.godine održati redovni godišnji simpozij Cochrane Hrvatska.


Tema simpozija je dentalna medicina utemeljena na dokazima. Bit će zanimljivih praktično primjenjivih tema kako stomatolozima tako i liječnicima: prevencija endokarditisa, fluoridacija vode, smjernice u dentalnoj medicini i sl. Osim toga, bit će i Cochrane tema zanimljivih kako početnicima tako i iskusnim Cochraneovcima.

Ove godine po prvi put će biti i predavač iz Bosne i Hercegovine, naša članica dr Mersiha Mahmić-Kaknjo, koja je nedavno doktorirala na Medicinskom fakultetu u Splitu na temu primjene dokaza (između ostalih i Cochrane sistemskih pregleda) u ocjeni nacionalnih lista lijekova. Bit će riječi o metodologiji pretražnog (scoping) sistemskog pregleda, koji se koristi u mapiranju dokaza tamo gdje ne postoje ili nije moguće uraditi randomizirane kontrolirane studije.

Potrebno se registrirati na stranici http://croatia.cochrane.org/hr/registracija-za-crocos, kotizacija iznosi 500 kn.

Program možete naći na stranici:
http://croatia.cochrane.org/sites/croatia.cochrane.org/files/public/uploads/9Crocos/crocos9_program_hr.pdf