OBAVIJEST O BODOVANJU

OBAVIJEST ČLANOVIMA KOMORE
 
Poštovani, 
zbog interesa i upita članstva, a vezano za stručni sastanak koji će se održati 21.06.2017. godine u hotelu "Zenica", obaviještavamo Vas da stručni sastanak nije najavljen u Komoru, te isti neće biti bodovan od strane Ljekarske komore Ze-do kantona
 
Molimo sve učesnike današnjeg predavanja da NE dostavljaju certifikate sa istog u Komoru
S poštovanjem. 
 
 
Predsjednik Ljekarske komore Ze-do kantona
prim.dr Tarik Kapidžić