Bilten br.16 februar/veljača 2012

DOWNLOAD CIJELOG BROJA

SADRŽAJ/CONTENT

RIJEČ PREDSJEDNIKA
PDF DOWNLOAD

DINAMIKA GUBITKA I NADOKNADE KRVNOG VOLUMENA KOD EKSTRAMEDULARNE I INTRAMEDULARNE PERITROHANTERNE OSTEOSINTEZE (Ranka Filipović, Suad Sivić, Refik Muharemović, Tarik Kapidžić)
PDF DOWNLOAD
 
UČESTALOST PRIMARNIH I SEKUNDARNIH USKOSTI U ZE-DO KANTONU (Aida Rustemović, Fehrat Aščerić)
PDF DOWNLOAD
 
MALIGNI MELANOM UDRUŽEN SA KARCINOMOM ŠTITNE ŽLIJEZDE I KARCINOMOM PLUĆA KOD ISTOG PACIJENTA (Alma Mekić-Abazović, Hakija Bečulić, Senad Dervišević, Velida Ajanović)
PDF DOWNLOAD
 
RIJETKI OBLICI SEMINOMA (Alma Mekić-Abazović, Hakija Bečulić, Senad Dervišević, Velida Ajanović)
PDF DOWNLOAD
 
BOLEST MOYAMOYA (Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Alma Mekić-Abazović, Senad Dervišević, Đenad Hodžić, Velida Ajanović)
PDF DOWNLOAD
 
MOŽDANI UDAR OSNOVNI KRITERIJI ZA REHABILITACIJU (Dedić-Veljović Fahira, Kovač Nezira i Drljević Sanja)
PDF DOWNLOAD
 
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES (STD DRUGE ETIOLOGIJE (Bajramović D. Šestić M.)
PDF DOWNLOAD
 
IZVJEŠTAJ IZ KIELA – 114. SKUPŠTINA LJEKARSKE KOMORE REPUBLIKE NJEMAČKE
PDF DOWNLOAD
 
ODRŽAN 18 SIMPOZIJ LJEKARSKIH KOMORA CENTRALNE I JUGOISTOČNE EVROPE
 
FORMIRANJE LJEKARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
PDF DOWNLOAD
 
OPSTIPACIJA – PROBLEM NAŠE CIVILIZACIJE
 
PRIKAZ SLUČAJA
 
Sy Mayer-Rokitanski-Kuster-Hauser (MRKH) (Velida Ajanović, Mirsad Ajanović, Alma Mekić-Abazović, Senad Dervišević, Hakija Bečulić)
PDF DOWNLOAD
 
STRUČNI ČLANAK
 
NEUROVASKULARNA KOMPRESIJA ROSTROVENTROLATERALNOG DIJELA PRODUŽENE MOŽDINE KAO POTENCIJALNI UZROK ESENCIJALNE HIPERTENZIJE KOD ČOVJEKA (Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Alma Mekić-Abazović, Đenad Hodžić, Senad Dervišević, Velida Ajanović)
PDF DOWNLOAD