Bilten br.14 august/kolovoz 2011

DOWNLOAD CIJELOG BROJA

SADRŽAJ/CONTENT

RIJEČ PREDSJEDNIKA
PDF DOWNLOAD

EPIDURALNA ANALGEZIJA, EPIDURALNA I SPINALNA ANESTEZIJA KOD NORMALNOG PORODA I CARSKOG REZA - EPIDURAL ANALGESIA, EPIDURAL AND SPINAL ANAESTHESIA FOR LABOUR AND CAESAREAN SECTION (Filipović Ranka)
PDF DOWNLOAD
 
PRIKAZ SLUČAJA
 
Pouzdanost UZ i biohemijskih markera u skriningu za Down syndrom (J. Bader, B. Muračević, A.Idrizbegović, M. Zijad Ali, J.Hodžić)
PDF DOWNLOAD
 
PREVENTIVNO-PROMOTIVNI PROGRAM STOMATOLOŠKE ZAŠTITE DJECE OD I-IV RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA TEŠANJSKOG KRAJA (Hundur H. Samir)
PDF DOWNLOAD
 
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kantonalne bolnice Zenica „GOLDERM “ U LIJEČENJU DEKUBITUSA (Kovač N., Drljević S., Veljović F.)
PDF DOWNLOAD
 
PORUKA: Povodom 5. juna Međunarodog dana zaštite okoliša 2010 (Smajil Durmišević)
PDF DOWNLOAD
 
31.05.-SVJE TSKI DAN NEPUŠAČA RAŠIRENOST PUŠENJA U SREDNJIM ŠKOLAMA (Brdarević Meliha)
PDF DOWNLOAD
 
SVEČANA AKADEMIJA POVODOM ULASKA U MEDLINE
PDF DOWNLOAD
 
IZVJEŠTAJ SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE
PDF DOWNLOAD
 
Skupština Ljekarske komore Njemačke
PDF DOWNLOAD


Svečana skupština u povod u obilježavanja 10 god išnjice postojanja Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona
PDF DOWNLOAD
 
Sastanak u Kantonalnom ministarstvu zdravstva IZ PRIVATNE PRAKSE
PDF DOWNLOAD
 
OSNOVE PREHOSPITALNE URGENTNE MEDICINE
PDF DOWNLOAD
 
KORUPCIJA U HRVATSKOM ZDRAVSTVU (Dražen Gorjanski)
PDF DOWNLOAD