O Nama

U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH koji je objavljen u Službenim novinama F BiH br.29/97, na Osnivačkoj skupštini održanoj 29.04.1999. godine u Zenici, osnovana je Ljekarska komora Ze – do kantona.

CILJEVI KOMORE

  • očuvanje i zaštita interesa profesije ljekara,
  • zadovoljavanje stručnih i ličnih potreba ljekara,
  • osiguranja uvjeta za organiziran nastup ljekara prema državnim organima, udruženjima, zdravstvenim ustanova-ma, proizvođačima i dobavljačima medicinske opreme,
  • zaštita zdravlja građana.


ADRESA:
Ljekarska Komora Zeničko-dobojskog kantona
Bulevar kralja Tvrtka I br. 4/2, 72000 Zenica,

Tel 00387 32 444 270

Fax 00387 32 444 271


E-mail: ljkozedo@bih.net.ba 
Web Site: www.ljkzedo.com.ba