Obavijest o provođenju postupka za dodjelu naziva primarijus

Obavještavamo Vas da Ljekarska komora Zeničko – dobojskog kantona i ove godine provodi aktivnosti za dodjelu naziva primarijus, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine F BiH 46/10) i Pravilnikom o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus (Sl.novine F BiH 21/12.). Pozivamo direktore i stručna vijeća ustanova da prijedloge i dokumentaciju kandidata dostave najkasnije do 10.02.2015. godine u prostorije Ljekarske komore ZDK-a. Izvršni odbor će u skladu sa članom 3. alineja 6. navedenog Pravilnika za predložene kandidate dati mišljena i zajedno sa dostavljenom dokumentacijom dostaviti na adresu Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH do 16.02.2015. godine. Popis potrebne dokumentacije i Pravilnik možete pronaći na www.ljkzedo.ba u sekciji Poslovi Komore

S poštovanjem,

Predsjednica IO-a

prim. dr Elvira Ljevaković