Najava stručnog predavanja “Dijagnoza i liječenje urinarnih infekcija“

Obavještavamo Vas da će u organizaciji Ljekarska komora Zeničko - dobojskog kantona 26.02.2015. godine, u Hotelu "Zenica", Zenica, velika sala, u 18,00 sati, biti održano stručno predavanje na temu:

“Dijagnoza i liječenje urinarnih infekcija“

U okviru predavanja obrađivat će se slijedeće teme:

1. Uzimanje uzoraka za urinokulturu, interpretacija mikrobiološkog nalaza i antimikrobna rezistencija uropatogena.

Mr.sc.dr. Sabina Šestić, Dr. Dijana Šarić

2. Liječenje urinarnih infekcija

Dr. Zijad Halilović

3. Dijagnostika, postupak i terapijski pristup urinarnom infektu kod djece

Dr. Aida Mustajbegović-Pripoljac, Prim.mr.sc.dr. Diana Štimjanin-Koldžo

Predavanje će biti bodovano u skladu sa Pravilnikom Ljekarske komore