PRVA KONFERENCIJA O MEDICINSKOM I BIOLOŠKOM INŽINJERINGU U BOSNI I HERCEGOVINI

PRVA KONFERENCIJA O MEDICINSKOM I BIOLOŠKOM INŽINJERINGU U BOSNI I HERCEGOVINI
13 – 15. mart 2015., Sarajevo, Bosna i Hercegovina
www.cmbebih2015.dmbiubih.org