Bilten br. 19 februar/veljača 2015

Download cijelog broja

Uvodna riječ

PDF DOWNLOAD

 

Originalni članak

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ZAPOSLENIH U ELEKTROPRIVREDI, DISTRIBUCIJA NOVI TRAVNIK (Alma Tanković, Fuada Suljić-Beganović)

PDF DOWNLOAD

UPOTREBA DUHANA, ALKOHOLA I MARIHUANE KOD UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA (Jasmin Softić, Meliha Brdarević, Sedin Habibović, Emina Babić, Samir Kasper, Hassan Awad, Nermana Mujčinović, Mirnes Telalović, Adila Softić)

PDF DOWNLOAD

ZNAČAJ DOZIRANJA ANESTETIKA ZA OČUVANJE SIGURNOSTI KARDIORESPIRATORNE FUNKCIJE U PROCEDURI BRONHOSKOPIJE (Jukić Jasna, Prnjavorac Besim)

PDF DOWNLOAD

 

Historijski članak

MEDICINA U DREVNOM EGIPTU (Edina Pepić Kapidžić, Tarik Kapidžić)

PDF DOWNLOAD

 

Pregledni članak

OSNOVI NEUROHIRURŠKOG MENADŽMENTA POVIŠENOG INTRAKRANIJALNOG PRITISKA I EDEMA MOZGA (Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Alma Mekić-Abazović, Fahrudin Alić, Senad Dervišević, Lejla Bečulić)

PDF DOWNLOAD

 

Stručni članak

JONIZIRAJUĆE ZRAČENJE U MEDICINI (Fuada Suljić-Beganović, Alma Tanković, Mirjana Talajić, Sajma Lutvica, Lejla Muhamedagić)

PDF DOWNLOAD

PRENATALNA PRIMJENA FOLNE KISELINE: VIŠE OD PREVENCIJE DEFEKATA NEURALNE CIJEVI? (Ziead M. Ali, Jamal Bader, Alica Ćurić)

PDF DOWNLOAD

 

Prikaz slučaja

ZNAČAJ ULTRAZVUKA U RANOJ DIJAGNOSTICI ANENCEFALIJE (Štimjanin Hana, Jamal Bader)

PDF DOWNLOAD

RIJEDAK SLUČAJ PREZENTACIJE LIHEN RETICULARISA (Samir Hundur)

PDF DOWNLOAD

ZNAČAJ ANAMNEZE I FIZIKALNOG PREGLEDA ZA POSTAVLJANJE DIJAGNOZE OSTEOGENESIS IMPERFECTA (Jamal Bader, Emina Ejubović, Malik Ejubović)

PDF DOWNLOAD

 

Predstavljamo vam knjigu "GDJE SU DOKAZI?" (dr Mersiha Mahmić-Kaknjo)

PDF DOWNLOAD

Predstavljamo vam knjigu BOLESTI NERVNOG SISTEMA - NEUROLOGIJA (Kahrić Seđad, Derviš Deljo)

PDF DOWNLOAD

INFORMACIJE IZ KOMORE

PDF DOWNLOAD

REAGOVANJE

PDF DOWNLOAD

SIMPOZIJUMI I KURSEVI 2015. GOD.

PDF DOWNLOAD