Najava stručnog predavanja na temu “KANTONALNA BOLNICA ZENICA – EKSPLANTACIONI CENTAR“

Najava stručnog predavanja

Obavještavamo Vas da će u organizaciji Komisije za edukaciju Ljekarske komore Zeničko - dobojskog kantona 18.03.2015. godine, u Hotelu "Zenica", u Zenici, velika sala, u 18,00 sati, biti održano stručno predavanje na temu:

“KANTONALNA BOLNICA ZENICA – EKSPLANTACIONI CENTAR“

U okviru predavanja obrađivat će se slijedeće teme:

1. „DIJAGNOSTICIRANJE SMRTI MOZGA“ Dr. Nermina Rizvanović, Služba za anesteziju, intezivnu njegu i terapiju bola, Kantonalna bolnica Zenica

2. „ODRŽAVANJE DONORA I EKSPLANTACIJA“ Dr. Senada Čaušević, Služba za anesteziju, intezivnu njegu i terapiju bola, Kantonalna bolnica Zenica

3. “SCINTIGRAFIJA - DOKAZ MOŽDANE SMRTI” Mr.sc.dr. Nejra Latić, Služba za unutrašnje bolesti, Odjeljenje nuklearne medicine, Kantonalna bolnica Zenica

4. „PRIPREMA PRIMAOCA ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA“ Dr Lejla Hantalašević-Bečić, Služba za unutrašnje bolesti, Odjeljenje za nefrologiju, Kantonalna bolnica Zenica