33. stručni sastanak sa međunarodnim učešćem - "Ateroskleroza od prevencije do tretmana"

Udruženje kardiologa u BiH i Radna grupa za aterosklerozu organizuje 33. stručni sastanak sa međunarodnim učešćem.

Sastanak će se održati 11. aprila 2015. godine u hotelu "Zenica" u Zenici sa temom

"Ateroskleroza od prevencije do tretmana"

Više na www.ukbih.com