Uspjeh mladih doktorica zeničke bolnice

Kantonalna bolnica Zenica s ponosom predstavlja uspjeh dvije mlade doktorice, zaposlenice Bolnice.

    

Naša mlada doktorica Ejubović dr Emina, doktorica medicine na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva je bila najmlađi učesnik COGI kongresa koji je održavan u Budimpešti u periodu 17.-19.09.2015. godine na kojem je i imenovana za ambasadora COGI kongresa. 

Riječ je o 22. Svjetskom kongresu Kontroverze u opstetriciji, ginekologiji i infertilitetu koji se održava 2 puta godišnje, a na kojem učešće imaju ginekolozi iz cijelog svijeta. Dr Emina Ejubović je bila jedini i najmlađi predstavnik Bosne i Hercegovine, i uz jednog kolegu iz Srbije, jedina je sa Balkana imala usmenu prezentaciju na temu "Važnost dobre anamneze i fizikalnog pregleda kao preduslova za postavljanje dijagnoze rijetke bolesti".

Osim u sekciji usmenih prezentacija, rad je objavljen i u poster sekciji. Kongres je bio izuzetno organiziran, sa sesijama o ginekologiji, fetomaternaloj medicini i infertilitetu na kojima su bile zastupljene aktuelne teme i dostignuća iz pomenutih oblasti. Zbog dobro primljenog i prezentiranog rada na kongresu, je proglašena za Ambasadora COGI kongresa.

 

 

Veoma značajan uspjeh je postigla i naša dr Mersiha Mahmić-Kaknjo

 

  

U ponedjeljak 12.10.2015.godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu se desio historijski događaj za medicinu u BH: održan je prvi BH Cochrane simpozij u organizaciji Medicinskog fakulteta u Sarajevu i Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije BH sa temom „Budućnost Cochrane-a i medicine zasnovane na dokazima u BH“.

Cochrane je nezavisna međunarodna organizacija koja okuplja više od 36.000 vrhunskih zdravstvenih profesionalaca volontera iz preko 120 zemalja, a osnovni cilj je obezbijediti nepristrasne dokaze potrebne za donošenje kvalitetnih odluka u medicini i to sistematskim pretraživanjem literature i sumiranjem dokaza u sistematske/sustavne preglede.

Našoj dr Mersihi Mahmić-Kaknjo čestitamo na izvrsnoj moderaciji skupa, a Ljekarskoj/liječničkoj komori Zeničko-dobojskog kantona prvo BH partnerstvo sa Hrvatskim Cochrane-om!

U ime menadžmenta i uposlenika Bolnice, našim doktoricama izražavamo iskrene čestitke za postignuti uspjeh, uz želju za daljim usavršavanjem i napredovanjem u njihovom budućem radu.

http://www.kbze.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=529:vijest-16-10-2015&catid=1:latest-news&Itemid=18