Bilten br. 20 oktobar/listopad 2015

Download cijelog broja

Uvodna riječ

PDF DOWNLOAD

 

Pregledni članak

ENDOVASKULARNO LIJEČENJE INTRAKRANIJALNIH ANEURIZMI Tretman intrakranijalnih aneurizmi (Mirza Moranjkić, Haris Husejnagić, Dželil Korkut, Mirsad Hodžić, Zlatko Ercegović)

PDF DOWNLOAD

 

KRANIOCEREBRALNE POVREDE KOD DJECE (Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Alma Mekić-Abazović, Fahrudin Alić, Mirsad Hodžić, Harun
Brkić, Senad Dervišević, Lejla Bečulić)
 
 
Originalni članak
 
IZRAŽENOST STRATEGIJA SUOČAVANJA SA STRESOM I OSOBINE LIČNOSTI KOD DEMINERA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE (Seđad Kahrić, Aldin Goletić, Alma Tanković)
 
KOLIKO DOBRU GLIKEMIJSKU KONTROLU IMAJU OBOLJELI OD DIABETES MELITUSA U ZENICI? (Larisa Gavran, Salem Alajbegović, Senad Huseinagić, Dijana Štimljanin- Kožo, Davorka Dautbegović)
 
Stručni članak
 
UTICAJ VIBRACIJA NA LJUDSKI ORGANIZAM Vibratorna bolest (Alma Tanković, Fuada Suljić-Beganović, Mirjana Talajić, Sajma Lutvica, Emina Lutvica, Aldin Goletić)

HITNA STANJA U OFTALMOLOGIJI Hitnost u oftalmologiji (Nina Jovanović, Lejla Muhamedagić)

PDF DOWNLOAD

 

PROGRAM NEONATALNOG SKRININGA SLUHA U KANTONALNOJ BOLNICI ZENICA KAO DIO PROGRAMA RANE SLUŠNE DETEKCIJE I INTERVENCIJE (Nermin Hrnjčić, Haris Hatibović, Amna Goga, Đenad Hodžić, Adnan Kobić, Durmić Sabina, Maja Vukčević)

PDF DOWNLOAD

 

Prikaz slučaja

NISKOGRADNI AGRESIVNI KARCINOM DOJKE SA METASTAZAMA U OBA JAJNIKA (Alma Mekić-Abazović, Hakija Bečulić, Senad Dervišević, Branislava Jakovljević)

PDF DOWNLOAD

 

EKTOPIČNA CERVIKALNA TRUDNOĆA (Emina Ejubović, Jamal Bader, Alica Ćurić, Ziead Mohssen Ali)

PDF DOWNLOAD

 

GIGANTSKI LIPOM NA LATERALNOJ STRANI VRATA KAO ATIPIČNOM MJESTU (Goga Amna, Hrnčić Nermin, Hodžić Đenad, Hatibović Haris)

PDF DOWNLOAD

 

 

Izvještaj sa prvog BH Cochrane simpozija! (Mersiha Mahmić-Kaknjo, Kantonalna bolnica Zenica)

PDF DOWNLOAD

Informacije iz SSS DMiS ZDK (Husremović Haris)

PDF DOWNLOAD

Ljekarska/Liječnička samouprava i profesionalna autonomija ljekara (Drljević Harun)

PDF DOWNLOAD

Informacije iz Komore - Poziv za kandidovanje tema i predavača

PDF DOWNLOAD

 

ISPRAVAK/ERRATUM
 
Bilten Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona 2015;20 (1), stranica 28.
 
U radu autora Larisa Garvran i sar. pod naslovom: Koliko dobru glikemijsku kontrolu imaju oboljeli od diabetes melitusa u Zenici?, pogrešno je navedeno prezime jednog od koautora. Navedeno je Dijana Štimljanin-Kožo, a treba Diana Štimjanin-Koldžo. Ovim putem ispravljamo pogrešku i izvinjavamo se autorima.