III Tečaj medicinskog pisanja

 
Centar za medicinsku edukaciju "Medicinska nadgradnja" (Center for Medical Education Medical Upgrade) u cilju unaprjeđenja medicinske nauke, znanja i prakse organizuje III Tečaj medicinskog pisanja namijenjen doktorima medicine, svih specijalizacija i subspecijalizacija, kao i specijalizantima te doktorima stomatologije, magistrima farmacije i doktorima veterinarske medicine. U okviru tečaja polaznici  stiču osnovne informacije o pisanju stručnog i naučnog rada, pristupu naučnom istraživanju, vrstama kliničkih istraživanja i studija, upotrebi različitih software-a i baza, osnovnim statističkim testovima i korisnim informacijama vezanim za publiciranje radova u afirmisanim i indeksiranim časopisima.
 
III Tečaj medicinskog pisanja planira se održati 14. i 15. maja/svibnja 2016. godine u Garden City Hotel & Resort u Konjicu, Bosna i Hercegovina. Voditeljica tečaja je Prof.dr. Livia Puljak, profesorica sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvatska, i sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti. Predavači u okviru III Tečaja medicinskog pisanja su eminentni stručnjaci i eksperti: Prof.dr. Matko Marušić iz Hrvatske, te akademik prof.dr. Enver Zerem, prof. dr. Jugoslav Stahov i prof.dr. Samir Delibegović  iz Bosne i Hercegovine.
 
Nastava je interaktivna, odvija se u formi predavanja i vježbi, u vrlo aktivnoj komunikaciji sa predavačima, a polaznici imaju priliku i raditi nadgradnju svojih vlastitih članaka. 
Organizator je Centar za medicinsku edukaciju "Medicinska nadgradnja"(Center for Medical Education Medical Upgrade), Udruženje formirano od grupe entuzijasta na čelu sa Prof. dr.med.sci. Samirom Delibegovićem, koje ima osnovni cilj unaprjeđenje medicinske nauke, znanja i prakse, povezivanje sa drugim regionalnim, evropskim i svjetskim medicinskim organizacijama sa istim ili sličnim ciljevima.
 
Ovom prilikom pozivam Vas da uzmete učešće na III Tečaju medicinskog pisanja i ostvarite nova znanja, iskustva te uspostavite nove kontakte.
 
Sve informacije možete dobiti komunikacijom na e-mail: cmemedicalupgrade@gmail.com ili Facebook: CME Medical upgrade ili https://www.facebook.com/pages/CME-Medical-Upgrade/838083022928550 
 
Cijena kotizacije: 100 KM za učesnike iz BiH / 50 eura za učesnike iz inostranstva
 
Smještaj: Garden City Hotel & Resort, Trbića Polje b.b., 88 400 Konjic, Bosna i Hercegovina
info@gardencity.ba ili na brojeve telefona: +387 (0) 36 71 28 00 i +387 (0) 36 71 28 01
Rezervaciju smještaja izvršiti sa naznakom“učesnik Tečaja”.
 
 
Centar za medicinsku edukaciju
Medicinska nadgradnja
Predsjednik
Prof. dr.med.sci. Samir Delibegović, +387 61 149 131
 
 
Koordinator organizacije:
Amra Odobašić, savjetnik za komunikaciju i PR, + 387 61 148 411, aodobasic@gmail.com
 
Tehnički sekretar CME:
Anida Hrustić, + 387 61 938 638
 
REGISTRACIJSKI FORMULAR