Obavijest o provođenju postupka za priznavanje naziva Primarijus za 2016. godinu

Broj: 01/1-25
Zenica , 21.01.2016.godine
 
Zdravstvene ustanove Zeničko – dobojskog kantona
 
PREDMET: Obavijest o provođenju postupka za priznavanje naziva Primarijus za 2016. godinu
 
U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Pr (Službene novine FBiH broj 46/10 i 75/13) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus (Službene novine FBiH br. 21/12), Ljekarska komora Zeničko - dobojskog kantona poziva stručna vijeća zdravstvenih ustanova, odnosno nositelje privatne prakse da dostave Prijedloge za dodjelu naziva primarijus u kancelariju Ljekarske komore Zeničko – dobojskog kantona najkasnije do 12.02.2016. godine. 
                       
Kako je određeno članom 3 alineja 6 navedenog Pravilnika  Izvršni odbor Komore će dati svoja mišljenja i iste zajedno sa zaprimljenim prijedlozima i kompletnom dokumentacijom dostaviti Ljekarskoj/Liječničkoj komori F BiH koje će ista proslijediti Federalnom ministarstvu zdravstva.
 
NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
 
Potrebna dokumentacija koju  trebate dostaviti dostupna na www.ljkzedo.ba.
 
Predsjednik Ljekarske komore ZDK
Prim.dr Tarik Kapidžić
 
Dostavljeno:
1x naslov
1x a/a