Bilten broj 21 februar/veljača 2016.

 

Download cijelog broja

 

Uvodna riječ

PDF DOWNLOAD

 

Stručni članak

POREMEĆAJI DORZALNE INDUKCIJE KAO UZROK NEUROHIRURŠKI KOREKTIBILNIH KONGENITALNIH MALFORMACIJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA

Poremećaji dorzalne indukcije
(Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Alma Mekić-Abazović, Fahrudin Alić, Mirza Moranjkić, Mirsad Hodžić3, Lejla Bečulić)

 

BOLNIČKI EKSPLANTACIJSKI KOORDINATOR – SPECIFIČNO ZANIMANJE U KADAVERIČNOJ EKSPLANTACIJI ORGANA
Kadaverična eksplantacija organa
(Senada Čaušević, Nermina Rizvanović, Adisa Šabanović)

 

Pregledni članak

PROGRAM KADAVERIČNE EKSPLANTACIJE ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA U KANTONALNOJ BOLNICI ZENICA

Kadaverična eksplantacija
(Nermina Rizvanović, Senada Čaušević, Adisa Šabanović)

 

Prikaz slučaja

AGRESIVNOST VISOKOGRADUSNIH GLIJALNIH TUMORA

Visokogradusni tumori mozga
(Fahrudin Alić, Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić)

 

RIJEDAK SLUČAJ KONKOMITANTNE INTRAUTERINE I EKSTRAUTERINE TRUDNOĆE NAKON INDUKCIJE OVULACIJE
Intrauterina i ekstrauterina trudnoća
(Jamal Bader, Mirsad Ajanović, Emina Ejubović, Tarik Zulović)
 
 
ZNAČAJ ADEKVATNE SIMPTOMATSKE I INTENZIVNE TERAPIJE KOD PACIJENTA SA VELIKOM KRVAREĆOM ARTERIOVENSKOM MALFORMACIJOM MOZGA (SPETZLER-MARTIN V), TE NJEGOVOJ PRIPREMI ZA DEFINITIVNO ENDOVASKULARNO OKLUDIRANJE MALFORMACIJE
Tretman krvareće arteriovenske malformacije mozga
(Merlina Kalajdžija-Cero, Elis Vujić, Mirza Moranjkić, Mirsad Hodžić)
 
 
PRINCIPI LIJEČENJA POLITRAUMATIZOVANIH PACIJENATA
Liječenje politraumatozivanih pacijenata
(Lejla Nukić, Ranka Filipović)
 
 
NEIMUNOLOŠKE KOMPLIKACIJE I UTICAJ POLITRANSFUZIJE NA ORGANIZAM
Uticaj politransfuzije na organizam
(Mirza Kovačević, Ranka Filipović, Marko Samardžić)
 
 
Historijski članak
 
VELIKANI MEDICINE: IGNAZ SEMMELWEIS – ČOVJEK KOJI JE IZUMIO PRANJE RUKU
(Mersiha Mahmić-Kaknjo, Elida Hadžić, Anisa Šećović-Čamdžić, Sabina Kandić)
 

 

“REFORMSKA AGENDA” I ZDRAVSTVENI SISTEM
Prim.dr. Harun Drljević
 
IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE
Prim mr sc dr Haris Husremović
 
IZVJEŠTAJ IZ LJEKARSKE KOMORE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 
ISPRAVAK/ERRATUM

 

SIMPOZIJUMI I KONGRESI 2016.

PDF DOWNLOAD