Održano stručno predavanje u Hotelu "Zenica"

Održano je stručno predavanje na teme:
1. Influenza 
2. Zika groznica
3. Najteži oblici respiratornih, renalnih i hematoloških komplikacija kod pacijenata sa influencom H1N1 na mehaničkoj ventilaciji (MV) - prikaz slučaja
 
Zahvaljujemo se našm predavačima prim.mr.sci.dr. Eldiri Hadžić, mr.sci.dr. Almiru Begiću i dr. Šejli Medarić, na pripremljenim temama.
 
Zadovoljstvo nam je što je ovo stručno predavanje bilo posjećeno u velikom broju, te se nadamo da ćemo nastaviti sa ovom pozitivnom tradicijom.
Ovim putem pozivamo kolege ljekare, da se još više angažuju, te da prijavljuju svoje eventualne teme komisiji za edukaciju. 
 
Usus est optimus magister!