STRUČNO PREDAVANJE U HOTELU "ZENICA"

Ljekarska komora Ze-do kantona u saradnji sa kompanijom Bosnalijek d.d. i Klinikom za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla organizuje stručno predavanje 
četvrtak, 21.04.2016. god.sa početkom u 18 h, Hotel Zenica
 
TEME:
 
- „Primarna PCI – najefikasniji vid tretmana STEMI“
   Doc. dr. med. sc. Elmir Jahić, subspecijalista kardiolog
 
- „Dvojna antiagregaciona terapija u PPCI“,
   Doc. dr. med. sc. Ramiz Hajrić, subspecijalista kardiolog
 
- „Tenval® – uloga i značaj u terapiji nakon infakta miokarda“
   Dr.spec. Meliha Mehić, klinički farmakolog, Bosnalijek d.d.
 
- Koktel
 
Predavanja će biti bodovana u skladu sa pravilnikom Ljekarske komore ZDK.